HTM Hegyisport, túravilág, életmódmagazinKORNÉTÁS KIADÓStúdió-Pé ReklámirodaStúdió KÖNYVESBOLT
2021. 2. szám
Február-március
2022. június 27. Hétfő
Eddigi: 1,790,973
Online: 146
Főoldal
Aktuális számunk
Bemutatkozás
Hírvilág
Kaleidoszkóp
Ufókalendárium
Paraenciklopédia
Stúdió Könyvesbolt
Ufószövetség
Médiaajánló
Impresszum
Főszerkesztő
Képek
Írjon nekünk
Előfizetés
Linkek
Letöltés
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat
Keresés
Újság archívum
2021.
1 2
2020.
1 3 4 5 6
2019.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2018.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2017.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2016.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2015.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2014.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2013.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2012.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2011.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2010.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2009.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2008.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2007.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2006.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2005.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
Ufómagazin aktuális szám
Újság archívum » 2006-12  
 
A 2006. decemberi szám tartalmából
Nyomtatható változat!

Döbbenetes felismerés
Egy angol tűzoltó, Jim Templeton 44 évvel ezelőtt kirándulni vitte családját a közeli mocsarakhoz. Új fényképezőgépével egy egész sorozat fotót készített lányáról. Jim örökre emlékezni fog arra, amit az egyik előhívott fotó hátterében megpillantott.
- 1962. május 23-án szép idő volt, ha nem is sütött a nap. Úgy döntöttem, lefényképezem a lányomat, Elizabethet az új ruhájában. Amikor az előhívott képeket megkaptam, teljesen más volt, mint amire számítottam. Egy szép képre számítottam, amin a lányom mosolyog, ehelyett azt kellett látnom, hogy háttérben egy ember áll olyan öltözékben, ami űrruhára emlékeztetett. De vajon ki ez, és honnan került ide? - tette fel a kérdést magának a lánglovag.
- Egyik délután egy fekete Jaguar állt meg a tűzoltóság előtt. Két férfi érkezett vele, akik azt kérték, vigyem el őket pontosan arra a helyre, ahol a fotó készült. Rákérdeztem, hogy honnan jöttek, mire azt a választ kaptam, hogy ez nem tartozik rám. Egyébként is csak számuk van, és a kormánynak dolgoznak. Ennyit kell tudnom.


--------------------------------------------------------------------------------


A fény információi
Ha van valami, ami nagyon érdekes a XXI. század elején, az nem más, mint a gravitációs hullámok kutatása. Ha valaki ebben eredményeket ér el, az lehetővé teszi egy merőben új csillagászati megfigyelési módszer kialakítását, és valami olyat ad át az emberiségnek, amire nem volt példa az elmúlt száz évben. Nagy szeretettel figyelem ezt a kutatást, mert én magam is intenzíven munkálkodom ebben az irányban. Az a mérőfej, amivel jelenleg mérek, húsz évvel ezelőtt készült, és miután már eléggé meggyötört állapotban van, időnként makacskodik is egy kicsit. De azért még mindig mér, és már eddig is olyan sok hasznos adattal szolgált, hogy amikor véglegesen el kell búcsúznunk tőle, díszhelyen fogom kiállítani a laboromban.
De mi is lényegében a gravitációs hullám? Egy bizonyos: semmi abból, amit eddig felfedeztünk. Mert azok csak ennek következményei. Az elektromágneses hullámok felismerése valóban nagy felfedezés volt, de annak a keltéséhez elektromosan töltött részecskék kellenek, proton vagy elektron, és ezért a fény nem tud ilyen hullámokat generálni. Közhiedelem, de nem tud. A fény egy speciális térkvantum, és semmiféle köze nincs sem a mágneses, sem az elektromos hullámokhoz. Vannak ilyen hullámok, de a fény nem tartozik ezek közé. Ez a kijelentésem komoly ellenérzéseket fog kiváltani a dogmatikusabb lelkekből, de ez mégis egészen biztos. Talán rossz hírnek tűnhet, de nem az. A fény kikerül az elektromágneses hullámok köréből, de térhullámaival újabb kutatások tárgyává fog válni. Azt már sokszor hallottam, hogy az anyag kettős természetű, de valahogy sehol sem akadtam rá, hogy amikor hullám, akkor éppen milyen hullámról kell beszélnünk. Pedig ez a lényeg.


--------------------------------------------------------------------------------


Hit, tudomány, ufóhit
Mi a hit? Tegyük fel magunknak a kérdést, és próbáljuk megfogalmazni rá a választ. Mit értünk a fogalom alatt? Rövid gondolkodás után rájövünk arra, hogy nemcsak vallásos hit létezik. Rájövünk arra, hogy akár hétköznapi dologról, akár tudományos tételről, akár ezoterikus, spirituális vagy éppen ufótémáról van szó, a fő kérdés: hiszem-e vagy sem. Szent Ágoston így ír a hitről: "Fontolóra vettem . milyen tömérdek dologban hiszek, habár sohasem láttam őket, és megtörténtüknél sem lehettem jelen, .milyen sokat hittem a jó barátaimnak, tömérdek dolgot az orvosaimnak, és annyi különféle emberi szájnak."
Amit a tudomány elénk tár a természet látható és láthatatlan struktúrájáról, felépítéséről, részben vagy teljesen igazolták tudományos kísérletekkel vagy gyakorlati alkalmazás útján. Elhisszük-e az atomot alkotó protonok, neutronok, elektronok és még ezeknél is kisebb részecskék összességét? Elhisszük-e, ami az érzékelhető valóságon kívül létezhet, amiről érzékszerveink sem közvetve, sem közvetlenül nem tudnak tapasztalati ismeretet szerezni? Ide tartozik a vallásos hit is, amely a tapasztalaton túli valóságba - a transzcendentális létezésbe - vetett hitet jelenti.
A hit lényegében lélektani jelenség, a vallás alapja, éltető ereje, de a vallás nem azonos a hittel és a vallásosság sem azonos a hívőséggel, a vallásosságnak egyéb értelmi, érzelmi és mélylélektani gyökerei is vannak. A hit lelkiállapota önmagában is vizsgálható, míg a hívőség fogalma valaminek a paszszív elfogadását jelenti, amely lelkiállapotból valódi aktivitás fakadhat. Az igazi hit a meggyőződés lelkiállapota, a bizonyosság érzése. Ebből eredeztethető a "meggyőződéses" hit fogalma.


--------------------------------------------------------------------------------


Rendőri észlelések
Az elmúlt ötven évben, s természetesen jóval előtte is, számos ufóészlelés érkezett a világ minden tájáról, különböző korú és foglalkozású emberektől. Évről évre nő a hivatásos katonák, rendőrök, pilóták észleléseinek száma, s szerencsére egyre több dokumentumhoz biztosítanak hozzáférést a hivatalos szervek. A bizonyított észlelések hivatalos jelentések formájában megtalálhatók a katonaság és rendőrség adattárában. A hivatásosok, így a rendőrök is mintegy külön kategóriát képeznek a szemtanúk között, akiknél fel sem merül, hogy valótlant állítanak vagy kitalált történeteket mesélnek.
A következőkben a brit sajtóból adunk közre negyven ufóészleléssel kapcsolatos jelentést, amelyeket angol rendőrök tettek 1955-től.


--------------------------------------------------------------------------------


Titkos ufóinformációk
Van úgy, hogy a nagy forgatagban a fiókban marad egy részben elkészült írás, vázlat, s a szerzőnek lehetősége van rácsodálkozni korábbi stílusára, gondolkodásmódjára, az akkor őt és környezetét foglalkoztató problémákra. Arra, hogy mit haladt előre a világ abból a szempontból, amelyről a korábbi írás szólt. Nos, most egy ilyen cikk következik, melyet - megjelenítve a változásokat - mai gondolataimmal egészítek ki.
Sokakat foglalkoztat a kérdés, megtudhatjuk-e valaha időben, még a mi életünkben az első nyilvános kapcsolatfelvétel tényét, fény derül-e azokra a hazugsággyanús ellentmondásokra, melyek például a roswelli események körül feszülnek (természetesen nem ez az egyetlen ilyen eset).


--------------------------------------------------------------------------------


Nostradamus, az isteni küldött
A XVI. században élt Michel de Nostradamus (eredeti nevén Nostredame) halálának 440 éves évfordulójára való emlékezés apropóján idézem fel azokat a gondolatokat, próféciákat, melyek a XI., sokáig kiadatlan és ebből eredően kevéssé ismert "Centúria" profetikus megnyilatkozásai közé tartoznak, és az ezredfordulót követő években a világegyetemi lények érkezését jelölik.
A "töredék" XI. Centúria (csak harmincegynéhány négysoros versből áll) évszázadokon keresztül el volt rejtve, be volt falazva Salon de Provence-i házának pincefalában, és a múlt század (XX. sz.) elején találták meg, a ház renoválásának során. Akinek módja volt olvasni a titkos művet, meg fogja érteni, hogy Nostradamus miért rejtette el. A XI. Centúria különleges mondanivalója az ezredfordulót követő évekre jelöli Isten és a világegyetemi lények érkezését, amelynek jelentőségével és fajsúlyával Nostradamus tökéletesen tisztában volt, ebből eredően került elrejtésre, hogy a titkos próféciák, majdani világra szóló eseménye idő előtt ne befolyásolja az emberi történelem alakulását.


--------------------------------------------------------------------------------


Világképek
Ha csak a lényeget szeretnénk sejteni, akkor elegendő annyit tudnunk, hogy két világképünk létezik, és jelentősen eltérnek egymástól. Az egyik a tudatos világképünk, amelyet az érzékszerveink közvetítenek számunkra, a másik a tudatalatti világképünk, amelyről nem tudunk, amelyet nem ismerünk.
Ha egy eseményre gondolunk, akkor felidézzük, amit megfigyeltünk. A látómezőben lévő, de érdektelen eseményekre nem emlékezünk, pedig az életünk minden pillanata felidézhető módon a lényünk része. Amíg a tudati gondolkodásunk a jelenünknek is szelektív képet ad, és csak a figyelmünkbe kerülő változásokat tartalmazza, a tudatalattink már teljességre törekszik, túllépve az érzékszervi határokon. Ha két személy egymással beszélget, a köztük lévő kapcsolat elsődlegességet élvez, és az egymásra vont figyelmük kizárja a környezet zaját. A hipnózisban felidézett emlék azonban a tudat prioritásától mentes, ezért a közelben tartózkodók beszélgetéseire is emlékezhet a személy, annak ellenére, hogy az események időpontjában mással volt elfoglalva. Míg a tudatunk memóriája szubjektív szűrő, a tudatalattink objektív tükör, prioritás nélkül. Ha egy eseményt mindkét memóriából külön-külön felidézünk, akkor a tudat alatti emlékkép teljes lesz, a tudati pedig kihagy részleteket, hozzáfűz valamit, átalakítja, variálja, eltorzítja az információt, szubjektivizál. Ahogyan két focirajongó teszi, ha nem egy csapatnak drukkolnak, mert mindketten mást állítanak. Hipnózis alatti idézetben azonban a történet mindkét személynél azonos. Úgy tűnik, mintha a fizikai világunk valóságából csak annyit vennénk észre, csak annyit érzékelnénk, amennyit a szubjektív világnézetünk nem gátol meg. Ha különbség van az objektív és szubjektív értelmezés között, és az objektív a hiteles, akkor a fizikai valóság sem úgy működik, ahogyan azt ma gondoljuk, illetve tapasztaljuk. 

A teljes cikkeket az Ufómagazin decemberi számában olvashatják!

« vissza oldal teteje Küldje el ismerősének
 
Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D.
Telefon: 06 1 359 1964
E-mail: info@ufomagazin-net.hu
2009 © Ufómagazin
Kiadja: Kornétás Kiadó Kft.

Minden jog fenntartva!
4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu