HTM Hegyisport, túravilág, életmódmagazinKORNÉTÁS KIADÓStúdió-Pé ReklámirodaStúdió KÖNYVESBOLT
2021. 2. szám
Február-március
2022. június 27. Hétfő
Eddigi: 1,790,966
Online: 24
Főoldal
Aktuális számunk
Bemutatkozás
Hírvilág
Kaleidoszkóp
Ufókalendárium
Paraenciklopédia
Stúdió Könyvesbolt
Ufószövetség
Médiaajánló
Impresszum
Főszerkesztő
Képek
Írjon nekünk
Előfizetés
Linkek
Letöltés
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat
Keresés
Újság archívum
2021.
1 2
2020.
1 3 4 5 6
2019.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2018.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2017.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2016.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2015.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2014.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2013.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2012.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2011.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2010.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2009.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2008.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2007.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2006.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2005.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
Ufómagazin aktuális szám
Újság archívum » 2009-04  
 
A 2009. áprilisi szám tartalmából
Nyomtatható változat!

Németh Aliz: Michelangelo kódja


Hargitai Károly: Bolygóidegen


Fekete Annamária: Zümmögő léggömb


Pusztay Gabriella: Elsüllyedt város


Tóth László: A csillagkapu lényei


Gazdag László: Rezgő univerzum


Kalmár János: Viszokó piramisai


Dr. Szilágyi Mária: A világterv szubsztanciája
 

Novák Péter: Az ősanyag struktúrája


Szalay Iván: Teremtsünk embert!


Szekeres Tibor: Billog

Németh Aliz: Michelangelo kódja

 

Michelangelo művei mindannyiunkat lenyűgöznek. A tudósok azonban nemcsak festményei esztétikumát csodálják, hanem titkos üzeneteket is felfedezni vélnek munkáiban. A Sixtus-kápolna zseniális freskói évszázadok óta foglalkoztatják a művészettörténészeket. Néhány éve egy merőben új teória bukkant fel – e szerint a képeken Michelangelo zsidó szimbólumokat rejtett el azzal a céllal, hogy a zsidó és a keresztény kultúrát összebékítse egymással. Vajon igazak a feltevések?
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Hargitai Károly: Bolygóidegen

 

Miközben sok tudós a Marson keresi az idegen élet nyomait, néhányan azt állítják, hogy inkább a Földön kellene körülnéznünk. Szerintük bolygónkon is megtalálható az életnek egy, a mienktől gyökeresen eltérő formája, legalábbis ezt állítja Paul Davies professzor, az Arizonai Állami Egyetem szakembere.
Ezt az „árnyékéletet” a mérgező tavakban, a tengerek mélyén lenne érdemes keresni, de a professzor szerint elképzelhető, hogy a nyomok itt vannak az orrunk előtt. Mint elmondta, eddig azért nem találtunk rá erre a jelenségre, mert azt nem vagy nem megfelelően kerestük: „Nem kell más bolygókra utaznunk, hogy ismeretlen életjelenségeket találjunk, mert könnyen lehet, hogy a Föld is rejt egy árnyékbioszférát” – nyilatkozta a tudós. 
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Fekete Annamária: Zümmögő léggömb

 

Mi történik akkor, ha egy édesanya éjjel arra ébred, hogy pár éves gyermeke sír, kiáltozik, esetleg éppen bebújik a szülők ágyába, és mindeközben furcsa dolgokról beszél? Mi történik akkor, ha a megnyugtató szavak terméketlen talajra hullanak, és a gyermek még napok múlva is kitart amellett, hogy nem álmodott rosszat, sőt, felébredt, és azután látott különös fényjelenségeket, netán alakot? És a történtek esetleg többször megismétlődnek… Mikor cselekszik a szülő helyesen? Akkor, ha foggal-körömmel ragaszkodik álláspontjához és kivárja, hogy a gyerek abbahagyja a „fantáziálást” – ami esetleg oda vezet, hogy hiába folytatódnak az események, a gyerek inkább hallgat, hiszen levonja a konzekvenciát, hogy úgyis csak hisztisnek, hazugnak fogják tartani, ám segítséget nem kap. Vagy az a helyes magatartás, ha a szülő leül gyermekével, és komolyan elbeszélgetve vele megpróbálja elfogadni, hogy gyermeke nem hisztis, semmi köze Münchausenhez, nincsenek rémálmai, pusztán olyan dolgoknak vált részesévé, amik az emberek többsége számára túl irreálisak? Nos, az alábbiakban néhány történet arról, hogyan lehet elfogadni az elfogadhatatlant...
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Pusztay Gabriella: Elsüllyedt város

 

Búvárok merülnek… Törökország bővelkedik az elsüllyedt városról szóló legendákban és mendemondákban. Az olvasó is elmerül… A cikk végére kiderül, hogy a fámának van igazságalapja, az elsüllyedt város mégiscsak létezik.
A legendák a különböző ókori kultúrákhoz kötődnek, amelyek a mai Törökország területén élték virágkorukat több mint ezer évvel ezelőtt. A Hazar-tóba süllyedt misztikus város története kétségkívül igaz – vallják azok a búvárok, akik engedélyt kértek az Elazig tartomány vezetőitől a víz alatti kutatásra.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Tóth László: A csillagkapu lényei

 

Az utóbbi időben ismét megszaporodtak a hazai ufóészlelések. A szkeptikusok „támadásai” nevetségessé tevő megnyilvánulásai ellenére vannak olyan szemtanúk, akik hajlandóak elmondani harmadik vagy negyedik típusú találkozásaik tapasztalatait. Ezek közül ismertetünk most két esetet.
K. Dénes úr mint szemtanú – tartva az emberek negatív hozzáállásától és cinikus megjegyzéseitől, inkognitóban tartva nevét és lakóhelyét – megosztja velünk ufóészleléseit, remélve, hogy mások is láttak hasonló furcsaságokat. Szemtanúnk első észlelése 2003. július 20-án történt a Balaton keleti oldalán lévő településen.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Gazdag László: Rezgő univerzum

 

A vákuumot a tudomány sokáig a semmivel azonosította. A modern fizika már másként vélekedik erről. A nagy részecskegyorsítókban végzett ütköztetéses kísérletek során energiabefektetéssel új részecskéket kapunk, vagy inkább „ragadunk ki” a vákuumból. Ilyenkor sohasem sérül az energiamegmaradás vagy más megmaradási törvény (töltésmegmaradás).
A részecskefizika ma még meg sem tudna lenni a vákuum „szellemrészecskéi” nélkül, mint amilyenek a lét és nemlét határán egzisztáló virtuális részecskék. Ezek energiabefektetés hatására „materializálódnak”, valós részecskévé alakulnak át. Ma már minden ismert valós részecskének megvan a virtuális megfelelője.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Kalmár János: Viszokó piramisai

 

Sam Semir Osmanagich, az USA-ban élő bosnyák üzletember sajtótájékoztatóval egybekötött előadást tartott a kíváncsi hallgatóság előtt 2009. február 27-én Budapesten a MOM székházában. A sok érdeklődő igazi kuriózumban részesülhetett, már aki bejutott, mivel zártkörű volt az előadás, de még így is teljesen megtelt a nagyterem, egy tűt sem lehetett volna leejteni. Osmanagich elkápráztatta a legújabb kutatási eredményeivel a történészeket, a kutatókat, a sajtó képviselőit és az „egyszerű” érdeklődőket egyaránt.
Bizonyára már mindenki hallott a Viszokói piramisokról, így most mi csak a kutatások legérdekesebb eredményeiről számolunk be.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Dr. Szilágyi Mária: A világterv szubsztanciája

 

Az ember integrált lény, a létezés azonban néhány ember számára többet jelent, mint másoknak. Sokuk számára tisztán állati létezést, másoknál az érzelmi és érzékszervi tapasztalások összességét. Megint másoknál mindez olyan mentális éberséggel is kiegészül, ami jelentősen gazdagítja és elmélyíti az életet.
Keyserling szerint amikor az ember Lényéről beszélünk – képességeivel szembeállítva –, akkor eleven lelkét értjük, és amikor azt mondjuk, ez a Lény dönt, úgy értjük, hogy minden megnyilatkozását individuális élet hatja át, és minden egyes megnyilvánulása személyiséget sugároz, és (a döntésekért) ez a személyiség a felelős.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Novák Péter: Az ősanyag struktúrája

 

Hívő ember számára a zsidó–keresztény kultúrkörben nem kétséges Mózes próféta Teremtés könyvében tett kinyilatkoztatása, miszerint: Isten a természetfeletti lény, hat nap alatt teremtette a világot, a hetediken pedig megpihent. Az ószövetségi iratokban Mózes utal egy alaktalan és anyagtalan valamire, amelyből Isten megteremtette a világegyetemet. Az újszövetségi iratokban ez az ősanyag már nem szerepel, mert az első vatikáni zsinaton „kicenzúrázták”. A kereszténység számára az ősanyag létének feltételezése Isten mindenhatóságának a tagadását jelenti, mivel minden tőle eredeztetett. A hinduk hite szerint az eredendő ősanyag az első rezdületből alakult ki. Az így létrejött szubsztanciát a karmája tartja mozgásban, ennek megszűntével az anyag megsemmisül.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Szalay Iván: Teremtsünk embert!

 

A mikronéziai szigetvilághoz tartozó Palau-szigeteken, az egyik tengerszinthez közeli barlang mélyén az elmúlt évek során a régészeti kutatások folytán különleges anatómiai adottságokkal rendelkező, diagenezis eredményéből megkövesedett, fosszilizálódott csontokat találtak. A barlang mélyén tengeri iszapba ágyazódva, tengeri törmeléktől borítva hevertek a különleges csontok és koponyamaradványok. A tengeri iszap és törmelék csak oly módon kerülhetett a befelé lejtő barlang hátsó traktusába – mélyére –, hogy az elmúlt mintegy ötvenezer év alatt a Palau-szigeteket (alacsony fekvésű korallszigetek) több esetben Japán felől érkező cunamik sorozata borította el. Ennek megfelelően a szigeteken található barlangokat és magát a szigeteket is elöntötte a vízáradat.
A megtalált, iszapba ágyazódott, majd az idők folyamatában megkövesedett csontokat
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Szekeres Tibor: Billog

 

A cselekedetek, történések hátterében minden alkalommal indítékot, valódi okot keresek, és általában találok is… Szerintem nincsen ebben semmi csodálatos, mindenki így van ezzel. Az ok okozatot generál, majd maga is okká válva újabb történések forrásává válik. Ezt nevezik a filozófiában kauzalitásnak. Ez a törvény talán téridő rendszerünk egyik legalapvetőbb, legkevésbé vitatható jellegzetessége. Talán akad, aki ezt is vitatja, de az aligha vehető igazán komolyan, hiszen minden hétköznapi tapasztalásunk ezt igazolja…
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

A teljes cikkeket az Ufómagazin áprilisi számában olvashatják!

« vissza oldal teteje Küldje el ismerősének
 
Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D.
Telefon: 06 1 359 1964
E-mail: info@ufomagazin-net.hu
2009 © Ufómagazin
Kiadja: Kornétás Kiadó Kft.

Minden jog fenntartva!
4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu