HTM Hegyisport, túravilág, életmódmagazinKORNÉTÁS KIADÓStúdió-Pé ReklámirodaStúdió KÖNYVESBOLT
2021. 2. szám
Február-március
2022. június 27. Hétfő
Eddigi: 1,790,972
Online: 41
Főoldal
Aktuális számunk
Bemutatkozás
Hírvilág
Kaleidoszkóp
Ufókalendárium
Paraenciklopédia
Stúdió Könyvesbolt
Ufószövetség
Médiaajánló
Impresszum
Főszerkesztő
Képek
Írjon nekünk
Előfizetés
Linkek
Letöltés
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat
Keresés
Újság archívum
2021.
1 2
2020.
1 3 4 5 6
2019.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2018.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2017.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2016.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2015.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2014.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2013.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2012.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2011.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2010.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2009.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2008.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2007.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2006.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2005.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
Ufómagazin aktuális szám
Újság archívum » 2009-11  
 
A 2009. novemberi szám tartalmából
Nyomtatható változat!

Németh Aliz: Lőjétek le őket!

Zamody Gábor: A Nazca-vonalak

Boczor József: A mennyei elektromosság

Dr. Szilágyi Mária: Tudattalan összefüggések

Kalmár János: Törpék és óriások

Novák Péter: A csillagkaputól a tértorzításig

Szalay Iván: Ufós aranykönyvtár

Tóth László: Az univerzum meghódítása

Pusztay Gabriella: Kínai kozmológia

Németh Aliz: Lőjétek le őket!

Csak 1952 júniusában és júliusában 94 (!) harci repülőgépét vesztette el az USA az amerikai territórium felett, 51 pilóta halálát hivatalosan is megerősítették. Néha kettesével-hármasával zuhantak le a gépek. Íme néhány idézet a nyilvánosságra hozott dokumentumokból.
A tengerésztiszt – egyben a The Flying Sacers Are Real (A repülő csészealjak valósak) című könyv szerzője –, Donald Keyhoe 1955-ben így nyilatkozott: „1949-ben tudtuk meg, hogy az amerikai légierő parancsot kapott arra, hogy mindenáron zsákmányoljon egy repülő csészealjat. A parancsot a Pentagon hírszolgálatának egy tisztje, Jere Boggs őrnagy is megerősítette. Nemrégiben pedig Sory Smith tábornok közölte, hogy a légierő egy pilótája New Jersey felett tüzet nyitott egy ufóra.”
1952 júliusában több ufót észleltek hosszabb időn keresztül Washington felett. Egy, a hónap végéről származó bizalmas irat szerint a légierő nem bizonyult eredményesnek abban a kérdésben, hogy az Egyesült Államok felett köröző ismeretlen objektumok mibenlétére magyarázatot találjon. Randal Boyd parancsnok, a vizsgálatok vezetője szerint azt sem lehetett kizárni, hogy a beszámolók más bolygók (például a Mars) ismeretlen űrhajóira vonatkoznak.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

Zamody Gábor: A Nazca-vonalak

A Peruba látogató turisták útja Machu Picchu romváros megtekintése után automatikusan az Andok hegyvonulatai és a Csendes-óceán partjai között elterülő, körülbelül 520 négyzetkilométernyi területre, a Nazca város mellett levő híres vonalakhoz, alakzatokhoz vezet. A titokzatos rajzokat a területet az inkák előtt benépesítő nazcáknak tulajdonítják, akik feltételezhetően Kr. e. 50 és Kr. u. 600 között készíthették a máig megmagyarázhatatlan műveket. Számtalan talány övezi ezeket a geometriai ábrákat, mind rendeltetésük, mind építési körülményeiket illetően. Nézzünk hát körül egy kicsit az egyes teóriák között!
A ma embere kényelmes kisrepülőkkel repked a megmagyarázhatatlan funkciójú ábrák felett, de természetesen ez nem volt mindig így. Talány, hogy milyen eszközökkel tudták elkészíteni ezeket az alakzatokat, hisz nemegyszer több kilométer nagyságú vonalakról van szó (egy eléri a 65 km-t is!), melyeket a földről szinte egyáltalán nem lehet látni. A kősivatag talaját feltételezhetően kézi szerszámokkal feltörték, majd a kőzetek alól előkerülő sárga homokos talaj adja ki a vonalak rajzolatát. Rejtély, hogyan voltak képesek a sokszor több száz méteres alakzatokat (például a flamingó 280 méter, a papagáj 200 méter) térlátás nélkül ilyen pontosan elkészíteni. Igaz, arra sincs magyarázat, hogy ezek az ábrák miért ekkorák, miért azt ábrázolják amiket és hogy miért ilyen egyenesek a vonalak.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

Boczor József: A mennyei elektromosság

Egyes ufóesetek megfigyelése során az észlelők gyakran tapasztalták, hogy viharos, esős, villámokkal tarkított időben került sor az ufóészlelésre. A legismertebb ilyen eset az 1947. évi roswelli ufókatasztrófa volt, amikor egyes kutatók szerint a viharos idő közrejátszhatott abban, hogy az idegen civilizációk űrhajója – vagy űrhajói – a földhöz csapódjanak. Írásunkban most az égi jelenséggel kapcsolatos, a különböző népeknél, vallásoknál előforduló magyarázatokból gyűjtöttünk egy csokorravalót.
A villám a „mennyei” elektromosság félelmetes kisülése, amely tüzet és megsemmisülést hoz a földre, minden régi kultúrában a természetfölötti hatalom megnyilvánulása és szimbóluma. Többnyire az égisten vagy az istenek királya az, aki fejszéje vagy kalapácsa segítségével megsemmisíti az ellenséges földi lényeket, vagy megbünteti az engedetlen embereket. Égi eredeténél fogva a villám mint a földöntúli megvilágosodás szimbóluma is szerepet kapott. Száraz vidékeken, ahol létfontosságúak a viharos esőzések, a földek megtermékenyítésével is összefüggésbe hozták, és a férfiúi életerő szimbólumának tekintették.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

Dr. Szilágyi Mária: Tudattalan összefüggések

Az álomtartalmak kutatása tudománytörténeti szempontból a bibliai időkre nyúlik vissza. A klasszikus görög-római kultúrákban is profetikus jelentést tulajdonítottak az álmoknak. Az álmok értelmezése terén S. Freud bécsi orvos nagy vihart kavart álomfejtés-elmélete hozott jelentős változást. Az álomtant Carl G. Jung svájci orvos-pszichológus fejlesztette tovább.
Jung szerint négy módszer áll rendelkezésre a páciens ismeretlen pszichés tartományainak feltárásához: 1. az asszociációs módszer, 2. a tünetanalízis, 3. az anamnesztikus (kórtörténeti) analízis, 4. a tudattalan analízise.
Jung szerint a tudattalan folyamatok mechanizmusainak és tartalmainak megismeréséhez az álmok világán át vezet az út. Az álmok anyaga részben tudatos, részben tudattalan eredetű, ismert és ismeretlen elemeket tartalmaz. Az álombeli tartalmak elrendezésére az oksági elv nem érvényes, ugyanúgy nem érvényes a tér- és időbeli elrendeződés sem. Előfordul, hogy néhány álom túlmutat az álmodó egyéni körülményein, és az emberi történelem során felhalmozódó, az egész emberiség egészét érintő problémákat fejez ki.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

Kalmár János: Törpék és óriások

Mindennapos dolognak számít manapság a földönkívüliek létének kutatása. Hogyan néznek ki, mivel közlekednek az univerzumban, mióta látogatnak minket a titokzatos „idegenek”, elsősorban ezek a kutatások alapkérdései. „A törpék és óriások” tárgyköre végletes és hihetetlennek látszó dolognak tűnik, ám mégis megannyi titkot rejt magában, éppen ezért érdemes részletesen beszélni róluk, ha az idelátogató idegenek megjelenési formáit taglaljuk a rendelkezésünkre álló információk alapján és a mexikói eset kapcsán.
A minap látott napvilágot az a hír, miszerint egy mexikói földműves a farmján egy apró termetű „földönkívülit” talált az általa kitett patkánycsapdában. Az egyik helyi lap címoldalán mutatta be a kis lényről készült fotót. A hír szerint még élt, amikor megtalálta a farmer, bár egyik kézfejét levágta az erős csapóvas. Sajnos a mexikói farmer a lényt vízbe fojtotta, majd kipreparálta, és az arra vetődő érdeklődőknek mutogatta. Még az interneten is látható volt a szerencsétlenül járt „alien”, vagy lény fotója és egy róla készült rövid kis videofelvétel.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

Novák Péter: A csillagkaputól a tértorzításig

Az UFO (Unidentified Flying Object) magyar jelentése „azonosítatlan repülő tárgy”. Az ufó tehát olyan repülő objektum, amely jelenséget észleljük ugyan, de a jelenlegi ismereteinkkel nem tudjuk minden részletében megmagyarázni működését. Talán ennek következménye az a zavarodottság, ahogy ezt a jelenséget a tudományos közvélemény elbagatellizálja. A térenergia, illetve az antigravitáció ma még a tudományos közbeszédben nem elfogadott fogalmak. Létezésüket csak a kreatív gondolkodású ufóhívők fogadják el valóságként. Mentségünkre szolgáljon, hogy a szkeptikusok sem tudnak elfogadható cáfolattal előállni. A térenergia-kutatás gyermekcipőkben jár. Ezért talán érdemes a problémát egy gyermek logikája mentén végiggondolni.
Az ufó a csillagközi térben közlekedik, tehát galaktikus hajtóanyagra van szüksége. De honnan veszi a hajtóanyagát? A világűr tele van kozmikus sugárzással. Ezek a nagy energiájú töltött részecskék minden irányból áradnak a kozmikus térben. Nevezzük egyszerűen primer kozmikus sugárzásnak, amely a Föld légkörében ütközik a levegőben lebegő vízcseppekkel. A nagy ütközési energia következtében a meglökött hidrogén-, oxigén- és szénatomok szétesnek, mert belső tárolt energiájukkal arányos nagyságban elnyelik a kozmikus primer sugárzás energiáját. A részecskék energiáját elektrovoltban mérjük.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

Szalay Iván: Ufós aranykönyvtár

Egy magyar az 1950-es években kivándorol Argentínába, majd a későbbiekben mint argentin állampolgár kutatásokat végez a dél-amerikai indián kultúrák feltárásában. Kutatásai eredményeként ismerkedik meg a Peru és Ecuador határtérségében élő indiáncsoportokkal. Juan Moricz (Móricz János) az indiánoktól és az ecuadori Cuencában élő Carlo Crespi atyától kapott információk alapján az Andok említett térségében 1965-ben felfedez egy különálló alagutat a Tayos-alagútrendszer részeként, a perui határhoz közeli térségben.
Az újonnan felfedezett alagút mintegy nyolcvanméteres mélységig ereszkedik lefelé, és úgymond végtelen hosszúságban nyúlik el az Andok alatt, folyamatosan lejtve a Csendes-óceán irányába. Juan Moricz és Crespi atya öt kilométer hosszúságban derítették fel a több irányba elágazó alagutat. A magyar férfi a felderítést követő években több egymást követő írásban a világ nyilvánossága elé tárta felfedezésének részbeni történetét. „Az alagút fala és mennyezete teljesen sima, úgy néz ki, mintha polírozva lenne, látszik a kidolgozáson, hogy az alagút nem természetes módon jött létre. Az első nagyteremig több esetben derékszögben megtörik, melyet több derékszögű forduló követ. Az »utolsó« derékszögű fordulót követően egy hatalmas terem óriási bejárati nyílása következett, amely közel egy méter vastag sziklából került kialakításra. A terembe vezető bejáratot és az előtte lévő térrészt felülről lehulló, agyagos, homokos kupacok borítják, valószínűen a térségben gyakori földrengésekből eredően.”
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

Tóth László: Az univerzum meghódítása

Egyes kutatók szerint a második világháború végére a német technológia hetven évvel előzte meg a korát. A náci hadvezetés ennek ellenére úgy döntött, az új fegyvereket nem vetik be az ellenséges csapatokkal szemben. Késéssel ugyan, de ráeszméltek, hogy a történelem folyamán minden világuralomra törő elképzelés bukásra volt ítélve, így velük sem történhet máshogy. Belátták, hogy minden vallási vagy faji alapokon kirobbantott háború világégéshez, az emberiség teljes megsemmisüléséhez vezethet, ezért tudásukat az univerzális titkok felé fordították.
Az univerzum meghódítására többféle elképzelés született. Fizikusok, matematikusok és feltalálók ezreinek tudását összpontosították. Világjáró felfedezőik bejárták a földgolyó legrejtettebb zugait is. Begyűjtötték az ősi letűnt kultúrák hagyatékát, az ősi leírásokat, megvizsgálták a mitológiát és a vallásokat. Az információhalmaz birtokában ráeszméltek arra, hogy a Föld bármely pontján élt elődeink mindannyian a csillagokból érkező isteneikről regélnek. Az 1800-as években kezdődött kutatások a német titkos Vril társaság kezében összpontosultak, így 1934-re a társaság elkészítette az RFZ–1-es, űrutazásra is alkalmas szerkezetet. Ennek a gépnek a tökéletesítése mind a mai napig folyik. A kutatások és fejlesztések több ágra tagozódtak, míg eljutottak a világűr meghódítására legalkalmasabb Kugelblitz prototípusáig. Az időközben szupertitkos kísérletté átminősített repülő eszköz nevét is „átkeresztelték”, először Kugelblitzről N–3-ra, majd később V–7-re. A fennmaradt dokumentumok mégis a második variáció szerint emlegetik, azaz N–3-as prototípusként.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

Pusztay Gabriella: Kínai kozmológia

Az ötezer éves ősi birodalom, ami mára világhatalommá nőtte ki magát, számtalan titkot rejt. Ez a távol-keleti ország kiismerhetetlen, ugyanakkor rendkívül ellentmondásos, századunk talán legnagyobb jelentőségű állama. Kína a világ legősibb civilizációja, ami a mai napig folyamatosan fejlődik. Már az ókorban is nagyon fejlett volt, önálló kulturális egységet alkotott. Nevéhez fűződik számos olyan találmány – többek között az iránytű, a papír, a nyomtatás, a porcelán és a selyem –, melyek Európában csak jóval később jelentek meg.
Kína a történelem folyamán rendkívül zárkózott volt, s kultúrája is elzárva fejlődött a többi kultúrához képest. Az utóbbi időben egyfajta nyitottság tapasztalható, nemcsak a kultúra, hanem a politika, a gazdaság és az építészet terén is. A nyitottságot mutatja többek között az is, hogy a kínai kormány egyre több figyelmet szentel a megmagyarázatlan jelenségekre, sőt nem hivatalos hírek szerint valóban létezik a kínai katonai „ufós könyv”. Talán egyszer nyilvánosságra hozzák majd az ufókkal kapcsolatos dokumentumokat Franciaországhoz, illetve Nagy-Britanniához hasonlóan.
Bővebben az Ufómagazinban...


--------------------------------------------------------------------------------


A teljes cikkeket az Ufómagazin novemberi számában olvashatják!

« vissza oldal teteje Küldje el ismerősének
 
Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D.
Telefon: 06 1 359 1964
E-mail: info@ufomagazin-net.hu
2009 © Ufómagazin
Kiadja: Kornétás Kiadó Kft.

Minden jog fenntartva!
4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu