HTM Hegyisport, túravilág, életmódmagazinKORNÉTÁS KIADÓStúdió-Pé ReklámirodaStúdió KÖNYVESBOLT
2021. 2. szám
Február-március
2022. június 27. Hétfő
Eddigi: 1,790,969
Online: 44
Főoldal
Aktuális számunk
Bemutatkozás
Hírvilág
Kaleidoszkóp
Ufókalendárium
Paraenciklopédia
Stúdió Könyvesbolt
Ufószövetség
Médiaajánló
Impresszum
Főszerkesztő
Képek
Írjon nekünk
Előfizetés
Linkek
Letöltés
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat
Keresés
Újság archívum
2021.
1 2
2020.
1 3 4 5 6
2019.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2018.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2017.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2016.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2015.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2014.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2013.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2012.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2011.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2010.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2009.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2008.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2007.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2006.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
2005.
1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12 
Ufómagazin aktuális szám
Újság archívum » 2010-04  
 
A 2010. áprilisi szám tartalmából
Nyomtatható változat!

Kisfaludy György: Az élet mikrovilága

Fekete Annamária: Idegen lények a kórházban!

Pusztay Gabriella: A kenguruk dala

Tóth László: Vissza a jövőből

Kerekné Vas Éva: Telepített élet

Földeák Iván: Ha elhiszed, látod

Novák Péter: A hit és az univerzum

Szekeres Tibor: Elágazó ösvények kertje

Kisfaludy György: Az élet mikrovilága

1981-ben Rupert Sheldrake biológus óriási dologra jött rá, és ezt írta le A New Science of Life: The Hypothesis of Formative Causation címmel. Nagyon jó cikk. Elterjedt nevén ez az itt leközölt valami a morfogenetikus mező ismertetése, amit a magyar László Ervin professzor pszi-mezőnek hív, mert feltételezése szerint ez felelős a telepatikus jelenségekért. Ez a gondolat már Jungnál és Assagolinál is megvolt, csak ők, jobb híján, kollektív tudatnak nevezték. Szerintem logikailag mindegyik feltételezés megállja a helyét, mert a kollektív tudat is létezik, a pszi-mező is, és persze az a forma- és gondolattovábbító közeg is, amit morfogenetikus mezőnek nevezünk. Sheldrake első cikke után három évtized telt már el, de azóta sincsen nyugalma a begőzölt szkeptikusoktól, mert a mai napig is zaklatják és provokálják. Ennek egyszerűen az az oka, hogy leírta, amit megfigyelt, mért és százszor megismételve is lemérte azt, és rájött, hogy a gondolatok nem kompaktak, és főképpen nem kémiai reakciók eredményei, hanem valami eddig ismeretlen, de mégis létező hullámtérben őrződnek, és továbbadódnak, és ugyanígy valami a formákat is átszállítja a világ minden részére. Talán Morpheus, az álom fia, az álomisten.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

Fekete Annamária: Idegen lények a kórházban!

Különleges apropóból, különleges rendezvényre látogatott az Ufo-Controll stábja február 5-én. Benák János festőművész invitált meg bennünket Makóra, legújabb bemutatójának megnyitójára. Az esemény valódi jelentőségét az adja, hogy a művész több mint tizenöt éve egy fantasztikus és rendkívül hiteles ufóesettel kereste fel a szegedi kutatót.
Mindazok kedvéért, akik nem ismerik az idős festő történetét, most felelevenítjük mindazokat a részleteket, amelyeket gyermekkorától őriz az ufókkal, ufonautákkal kapcsolatban, ám mindeddig nem kerültek nyilvánosság elé.
– Gyermekkoromból tisztán emlékszem olyan esetekre, amikor idegen látogatók jártak a szobámban. Három-négy éves lehettem, éjjel többször sikítva riadtam fel, egyszer még a szomszéd néni is átjött, és megkérdezte a szüleimtől, hogy „ölitek azt a gyereket?”, olyan éktelen hangzavart csaptam. A szüleim a nehéz paraszti munkában elfáradva aludtak, és felébredtek ugyan, de fogalmuk sem volt, mit csináljanak. Édesanyám felvett, vizes ruhát rakott a homlokomra, kérdezgette, hogy „mi bánt, kisfiam?, de én iszonyú bódulatban csak üvöltöttem.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

Pusztay Gabriella: A kenguruk dala

Ausztrália, a földrésznyi sziget egy más világ. Egyedi élővilágával, csodálatos természeti adottságaival rabul ejti a látogatót. Az angolszász gyarmatosítók előtt a kontinensen csak bennszülöttek éltek, akiknek kultúrája nomád életmódról tanúskodik. A mítoszok szerint őseik óriási kenguruk, kígyók, illetve emuk voltak, akik dalaikkal alkották meg a tájat, adtak életet a növényeknek, az állatoknak és az embereknek. A teremtés után eggyé váltak a Földdel, innen ered a totemek tisztelete. Az ősök kultúrájában rengeteg titokzatos jelenségre bukkanhatunk, amelyek szájról szájra terjedve maradtak fenn, az utódok legnagyobb örömére.
Az elmúlt években Szalay Iván számtalanszor foglalkozott a déli kontinens misztikumaival, barlangrajzaival, furcsa természeti képződményekkel, valamint az őslakosok és az idegen civilizációk lehetséges kapcsolatával, ezek közül a leghíresebb ausztráliai megmagyarázatlan eseteket gyűjtöttük csokorba.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

Tóth László: Vissza a jövőből

Számításaink igazolták, részecskegyorsító-beli kísérleteink pedig meg fogják erősíteni a saját kozmoszunkon kívül eső, további térbeli dimenziók létét. Ám ehhez mélyrehatóbban kell megvizsgálnunk a világmindenségről eddig alkotott szemléletünket, és ki kell tágítanunk a térről és az időről megformált elképzeléseinket.
Albert Einstein a múlt század elején nyilatkozta: „A világegyetemmel kapcsolatban azt hittük, hogy megérthetetlen az ember számára, később mégis kiderült, hogy érthető!” Hogy mindent megértsünk, a tér és az idő manipulálásához a relativitáselméletet és a kvantumfizikát kell vegyíteni, melyek egyszerre foglalkoznak a külső téridő, illetve a gravitáció összefüggéseivel és az atomok belsejében manipulálható szubatomokkal.
Az új fizikai elmélet összhangba hozza a kvantumfizikát a gravitációval, és új alapokra helyezi a térről és időről alkotott eddigi elképzeléseinket. Az eddig ismert fizikai törvényeink garantálják párhuzamos univerzumok létezését, sőt előállítását is.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

Kerekné Vas Éva: Telepített élet

Több őskori sumer lelet is bizonyítja, hogy régen, talán 4500 évvel ezelőtt jártak a Földön idegen civilizáció küldöttei. Sokak szerint ők teremtették meg az emberi lét elemeit.
Hathor fáraó piramisában találtak a kutatók olyan kőbe vésett képeket, amelyek félreérthetetlenül bizonyítják az ufonauták emberek közötti létét. Ők tanítottak meg minket a logikus gondolkodásra és a munkavégzésre. Igyekeztek átadni a tudásukat nekünk. Formájukat tekintve hasonló felépítésűek voltak hozzánk, csak négy ujjuk volt a kezükön és a lábukon. A fejük a miénkhez képest nagyobb volt, ami azt igazolja, hogy több tudással rendelkeztek. Őskori kőbe vésett írások azt mutatják, hogy valamikor éltek közöttünk idegennek nevezett lények, akik jó szándékkal viselkedtek irántunk, és tanítottak minket, hogy a fejlődésünk gyorsabb legyen.
Ismerték már a saját lépcsőfokaikból azokat a hibákat, ami felmerülhet az emberi kiteljesedésben. Gondolok itt a negatív tulajdonságokra, például harag, gyűlölet, erkölcstelenség, háborúskodás, kevélység, és még sorolhatnám a bibliai főbűnöket is. 
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

Földeák Iván: Ha elhiszed, látod

Általában nem hiszünk a szemünknek sem. Máskor meg azt is elhisszük, amiről nyilvánvaló, hogy szemfényvesztés. Ám ha egy világhírű tudós az, aki a saját tekintélyét adja a hihetetlen elfogadásához, akkor kételyünk csökken, hitünk erősödik, s már-már valóságnak véljük.
Daniel Douglas Home, a különleges adottságokkal megáldott parafenomén 1874-ben ellátogatott az orosz fővárosba, Pétervárra, s nem akárhol, hanem a kémiai felfedezéseivel magának már világhírt szerzett Alekszandr Butlerov dolgozószobájában mutatta be természetfeletti képességeit. De vajon természetfeletti-e az, amit bemutatott? Talán rejtőzhetnek bennünk, illetve embertársainkban – és a tudományban – olyan, még kiaknázatlan lehetőségek, amelyek idővel a csodák világából átléphetnek a mindennapok gyakorlatába, ám mindezt gyakran kétségek övezik. De lássuk, mi történt a neves professzor dolgozószobájában.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

Novák Péter: A hit és az univerzum

Ma még nehezen képzelhető el az, hogy egyszer majd megérthetjük a megismerhetetlent. A teremtés misztériumát eddig a vallásfilozófia próbálta értelmezni az átlagember számára. A vallásfilozófia azonban sohasem képviselt egységes ideológiát. A vallási fundamentumok alapjai merőben eltérnek egymástól, ezért nem jöhetett létre a múltban tudományos alapon nyugvó teremtéselmélet.
Az egyetemes vallásfilozófia évezredek során a Teremtőt mint spirituális lényt próbálta ráerőltetni a mindenség fizikai valóságára. Isten és a lélek halhatatlanságába vetett utópisztikus filozófiát a kopernikuszi világkép és a darwini „fajok eredete”, valamint a newtoni kettős éntudat nyomán kialakuló európai szabadkőműves mozgalmak kezdték ki. Newton korának legismertebb tudományfilozófusa nem vitathatta meg szabadon gondolatait kortársaival. Isten létével kapcsolatos minden tudományfilozófiai értelmezés tiltott volt a tudományos közgondolkodásban. Európában csak az ószövetségi zsidó és újszövetségi keresztény hitelveken nyugvó dogmatikus vallásfilozófiának volt helye. Angliában a newtoni kettős éntudat nyomán kialakult egy titkos mozgalom, amely mintául szolgált számos európai szabadkőműves páholy számára. Európa szabadkőműves páholyai csak sajátos szertartásrendszerükben mutattak valamiféle egységet.
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------
 

Szekeres Tibor: Elágazó ösvények kertje

Ki ne ismerné Frederick Forsyth A Sakál napja című könyvét (vagy legalább a filmet)? A könyv egyik izgalmas jelenetében, amelyben a de Gaulle tábornok elleni sikertelen merényletet írja le a szerző, a meghiúsulás oka az volt, hogy a tábornokra leselkedő mesterlövészek nem láttak jól, mert már lement a nap. Aprócska tervezési hiba, s lám, hová vezetett – mondhatná bárki, de nem lenne igaza, mert a merénylet precizitásáról ismert tervezője igenis megnézte a naptárat, ahol a napnyugta tévesen, későbbi időpontra volt jelezve.
A francia naptárszerkesztő jelentéktelennek tűnő figyelmetlensége lám-lám megmentette az államfő életét. A dolog történelmi tény, nem az írói fantázia műve, ahhoz ez túl valószínűtlen, a jó író ugyanis mindig a hihetőség keretein belül marad, és Forsyth kétségtelenül az.
Egy aprócska hanyagság, aminek semmi jelentősége, mert mit számít az, hogy a napnyugta fél órával előbb van vagy később? A két dolog, aminek – legalábbis látszólag – semmi köze egymáshoz, mégis egybeesett, szinkronba került, egy kicsit talán túlságosan is, jelentősége pedig akkora lett, hogy egy nép történelmét szabta meg. 
Bővebben az Ufómagazinban...

 

--------------------------------------------------------------------------------

 A teljes cikkeket az Ufómagazin áprilisi számában olvashatják!

« vissza oldal teteje Küldje el ismerősének
 
Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D.
Telefon: 06 1 359 1964
E-mail: info@ufomagazin-net.hu
2009 © Ufómagazin
Kiadja: Kornétás Kiadó Kft.

Minden jog fenntartva!
4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu